Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
sahypa_banner

Habarlar

Çyzykly hereketlendirijileriň we amaly pudaklaryň üç çyzykly görnüşi

Esasy wezipesi a linearactuatoraýlanýan hereketi çyzykly herekete öwürmekdir.çyzykly herekete getirijilerköp dürli programmalar üçin dürli stillerde we konfigurasiýalarda elýeterlidir.Birnäçe görnüşi bar çyzykly hereketlendirijiler.A ulanmagyň esasy peýdalaryndan biri çyzykly hereketlendirijipnewmatik ýa-da gidrawliki, operatoryň ýagdaýyna we tizligine doly gözegçilik etmegine mümkinçilik berýär.Şeýle hem, olar has köp energiýa tygşytlaýarlar we köplenç tehniki hyzmaty talap etmeýärler.

Çyzykly 1
2-nji setir

KGG takyk top nurbat çyzykly hereketlendirijiler

I. Çyzykly hereketlendirijiler nähili işleýär?

Aýlanma hereketini çyzykly herekete öwürmek üçin açyzykly hereketlendirijiAC ýa-da DC hereketlendirijisinden, dişli we anurbator top nurbatysürüji hozy bilen.Motor elektrik üpjünçiligi ýa-da batareýa bilen işleýär we ugrukdyryjy wyklýuçatel we / ýa-da tizlik gözegçiligi arkaly islenýän ugra we tizlige aýlanyp bilýär.Hoz, uzaldyjy turba arkaly ýük bilen birikdirilýär we hereketlendirijiniň aýlanmagyna jogap hökmünde çyzykly hereket edýär.

Motor aýlanýarka ,. nurbatşeýle hem aýlanar, hozy öz oky boýunça mejbur eder, soň bolsa hemme zat tarapyndan dolandyrylýarhereketlendiriji hereket ederçyzykly.Motor aýlanyşynyň ugruna baglylykda, hoz ýokaryk, aşak, çepe ýa-da saga hereket eder.Çyzygyň tizligini motoryň tizligini üýtgetmek arkaly dolandyryp bolýar.Edil şonuň ýaly-da, dişli gutuda ulanylýan dişli gatnaşygyna baglylykda dürli güýçler ulanylyp bilner.

II.Çyzykly hereketlendirijileriň ulanylyşy näme? 

Sebäbi aýlanma hereketini çyzykly herekete öwürýärler,çyzykly herekete getirijilergötermek, islendik tarapa süýşmek, egilmek we sazlamak bilen baglanyşykly programmalarda ulanylyp bilner.

Ulanylýan pudaklaryň käbiri çyzykly herekete getirijilerprogrammalar üçin.

Deňiz, material işlemek, zawod awtomatizasiýasy we goranmak.

Çap etmek, gaplamak, aýaklary gaýtadan işlemek, arassalamak we täzelenip bilýän energiýa.

Goranmak, maşyn gurallary we howa giňişligi. 

III.Çyzykly hereketlendirijileriň görnüşleri

Üç esasy görnüşi barçyzykly herekete getirijilerbolup durýar senagat hereketlendirijileri, takyk top nurbat hereketlendirijileri, weaz herekete getirijilerçyzykly birlikler hökmünde hem bellidir. 

3-nji çyzyk

KGG standart elektrik silindr

4-nji çyzyk

KGG Miniaktura elektrik çyzykly herekete getiriji çybyk

1. Senagatçyzykly herekete getirijiler Gidrawlik ýa-da pnewmatik silindrler üçin - arzan bahaly alternatiw.Çyzykly hereketlendirijilerawtoulag ýolundan daşarky hereket, oba hojalygy enjamlary, harby enjamlar we el götermek ulgamlary üçin amatlydyr. 

2. Takyk top nurbat hereketlendirijileri-UlanmakTakyk togalanýan nurbatlarwe takmynan 90% netijeliligi we 0,001mm gaýtalanýan top hozy,Takyk top nurbat hereketlendirijileriawtomatlaşdyrmak, gaplamak, maşyn gurallary we elektroniki komponentleri işläp düzmek we synag programmalary üçin oňaýlydyr.

3.Rodless herekete getirijiler - Ulanyňbähli nurbatlar, Nurbatlarýa-da iň köp 12 metrlik ýol görkeziji wagonlary sürmek üçin guşaklar.Köpler ýalyçyzykly hereketlendirijiler, Rodsyz herekete getirijiler0.01mm ýokary takyklygy we 10m / sek çenli tizligi bilen bellidir.

Has giňişleýin önüm maglumatlary üçin bize e-poçta iberiňamanda@KGG-robot.comýa-da bize jaň ediň: +86 152 2157 8410.

 


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr