Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
sahypa_banner

Top


 • Top spline bilen ýokary gurşunly ýokary takyklyk çydamly top nurbatlary

  Top bölekleri bilen top nurbatlary

  KGG gibrid, ykjam we ýeňil ünsi jemledi.“Ball Spline” bilen top nurbatlary “Ball Screw Shaft” -da gaýtadan işlenýär, bu çyzykly we aýlawly hereket etmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, howa sorujy funksiýa içi boşluk arkaly elýeterlidir.

 • Gowy süýşmek aýratynlyklary bilen plastmas hoz gurşun nurbady

  Plastiki hozlar bilen gurşun nurbaty

  Bu seriýa poslamaýan şah bilen plastiki hozuň kombinasiýasy bilen gowy poslama garşylygy bar.Elýeterli baha we ýeňil ýükli ulag üçin amatly.

 • Miniatýura çydamly ýokary gurşun we ýokary tizlikli takyk top nurbaty

  Takyk top nurbaty

  KGG takyk ýer şar nurbatlary, nurbat şpiliniň üweýiş prosesi arkaly ýasalýar.Takyk ýer şarlary ekipa .lary ýokary ýerleşiş takyklygyny we gaýtalanmagyny, rahat hereketini we uzak ömrüni üpjün edýär.Bu ýokary netijeli top nurbatlary dürli programmalar üçin ajaýyp çözgütdir.

 • Poslamaýan polatdan ýokary gurşun togalanan top nurbady

  Aýlanan top nurbaty

  Aýlanan we ýer şar nurbadynyň arasyndaky esasy tapawutlar önümçilik prosesi, gurşun ýalňyşlygyny kesgitlemek we geometrik çydamlylykdyr.KGG togalanan şkaflar, üweýiş ýerine derek nurbat şpilkasynyň togalanmagy arkaly ýasalýar.Aýlanan top nurbatlary çalt üpjün edilip bilinýän süýşmegi we pes sürtülmäni üpjün edýärhas pes önümçilik bahasy bilen.

 • Lighteňil agramly ykjam top nurbat goldaw bölümleri

  Goldaw bölümleri

  KGG, islendik programmanyň gurnamak ýa-da ýüklemek talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli nurbat goldaw bölümlerini hödürleýär.

 • Top nurbady üçin ýokary çalgy ýagy

  Greaglamak

  KGG, umumy görnüşi, ýerleşiş görnüşi we arassa otag görnüşi ýaly daşky gurşawyň her görnüşi üçin dürli çalgy ýaglaryny hödürleýär.