Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
bize goşul

Agent boluň

Şanhaý KGG Robots Co., Ltd. 2008-nji ýylda esaslandyryldy, 14 ýylda, önüm bilimleri, dünýä derejesindäki üpjün edijiler, amaly goldaw we baha goşmak hyzmatlary boýunça abraýymyzy artdyrdyk.Işgärlerimize, müşderilerimize we satyjylara bolan ygrarlylygymyz, iş ynançlarymyzyň özenidir.

Biz bilen pudagy ösdürmek üçin täze hyzmatdaşlary isleýäris we garşylaýarys, müşderilerimiz bilen uzak möhletleýin gatnaşyklary ösdürmegi maksat edinýäris.Tehnologiýanyň, býudjetiň, meýilnamalaşdyrmagyň, taslamany dolandyrmagyň, in engineeringenerçiligiň we hiliň gözegçiliginiň ähli möhüm ugurlarynda taslama ägirt uly baha berýäris.Müşderilerimiz üçin özümizi strategiki hyzmatdaşlar hökmünde görýäris we işiňize we taslama zerurlyklaryna düşünmek üçin güýç sarp edýäris.

Bize goşulmak isleseňiz ýa-da has köp maglumat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

Sizden çalt eşidersiňiz

Habaryňyzy bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Bir iş gününiň dowamynda size gaýdyp geleris.

Sizden çalt eşidersiňiz

Habaryňyzy bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Bir iş gününiň dowamynda size gaýdyp geleris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

* Bilen bellenen meýdanlaryň hemmesi hökmanydyr.