Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
sahypa_banner

Wideo

KGG / MLCT çyzykly hereketlendiriji

Elektron ýarymgeçiriji, fotoelektrik litiý batareýasy we aýna LCD paneli üçin ýokary tizlikde asuda.

Gaýtalanýan hereketiň takyklygy: ± 0.5UM- ± 1UM

Doly takyklygy: ≤10UM / 500MM

Speedokary tizlikli hereket: 5M / S.

Acokary tizlenme: ≥2G

KGG / MBCA guşak çyzykly basgançak

Ridokary berklik, ygtybarly we çydamly.Enjamlary, nurbat maşynlaryny we oýma maşynlaryny dolandyrmak üçin.

KGG / HSRA Okuň çyzykly basgançagy

Kompýuter, aragatnaşyk, sarp ediş elektronikasy, lukmançylyk pudagy we öý awtomatizasiýasy üçin.

KGG / SMN Okuň çyzykly basgançagy

Precokary takyklyk, ýokary rahatlyk, miniatýurizasiýa.Enjamlary işlemek, geçirmek, örtmek üçin.

Gaýtalanýan hereketiň takyklygy: ± 0.01UM.

KGG / HST Okuň çyzykly basgançagy

Bir bölek we berk berkitme.Polat guşak, wagty tygşytlaýan we amatly gurnama sökmegiň zerurlygy ýok.Ownuk ululyk we öz-özüni ýaglamak gurluşy.Kompýuter, aragatnaşyk, sarp ediş elektronikasy, ýarymgeçiriji, täze energiýa we lukmançylyk pudagy üçin.

KGG / XYZ - X goşa disk D görnüşi Gantry

XYZ gantry robotlary dürli awtomatlaşdyrylan meseleler üçin 3 okly çözgütdir.Esasy peýdasy olaryň modullygydyr, şonuň üçin haýsy çyzykly hereketlendirijileri we esbaplary goşmalydygyny kesgitläp bilersiňiz.XYZ gantry dürli artykmaçlyklary hödürleýär: 60 göterime çenli tygşytlamak, öz-özüni ýaglaýjy komponentler,ýeňil dizaýn, poslama, hapa we tozana garşylyk, şeýle hem aňsat ýygnamak we gurnamak.

KGG / XYY X goşa disk D görnüşli aktuator ganry ulgamy

Gantlar basgançakly hereketlendirijiler, çotgasyz sero motor / kodlaýjylar ýa-da integrirlenen SMART hereketlendirijileri bilen herekete getirilip bilner.Bu ulgamlarda aragatnaşykdan has az syýahat çäkleri datçikleri hem gurulýar.Gantry, XYZ konfigurasiýasy üçin goşmaça üçünji aýlaw modul oky bilen hem ýerleşdirilip bilner.

KGG / XX Iki ok hereketlendirijisiniň bir wagtda hereketi

Şanhaý KGG Robot Co., Ltd. XX Iki okuň bir wagtda hereketi animasiýa mysal

KGG / XXS görnüşli çyzykly hereketlendiriji

KGG iň dürli meseleler üçin XXS Type Linear Actuator hödürleýär.Gantlarymyz iki parametrli programmalar üçin amatly: ýokary ýükli pes tizlik ýa-da pes ýükli ýokary tizlik.