Welcome to the website of Shanghai KGG Robot Co., Ltd.
sahypa_banner

Planeta rolik sütüni


  • Planeta we aýlanylýan rolik sütün nurbady

    Planeta we aýlanylýan rolik sütün nurbady

    Iň ýokary netijelilik hereketi (hatda ýalpak gurşun dizaýnlarynda-da).Örän ýokary ölçegli uly ýükleri göterýän köp sanly aragatnaşyk nokatlary.Ownuk eksenel hereket (hatda gaty çuň gurşunly hem bolsa).Has çalt tizlenme bilen ýokary aýlaw tizligi (ýaramaz täsirleri ýok).Iň ygtybarly nurbat çözgüdi.Iň ýokary öndürijilikli has ýokary çykdajy.