Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
https://www.kggfa.com/news_catalog/industry-news/

Habarlar

 • GEAR MOTOR näme?

  GEAR MOTOR näme?

  Geçiriji çalşygy herekete getiriji ulgam Dişli hereketlendiriji, elektrik hereketlendirijisinden we tizligi peseldýän mehaniki enjamdyr....
  Koprak oka
 • Top nurbatlary VS top nurbatlary

  Top nurbatlary VS top nurbatlary

  Top nurbat bölekleri iki komponentiň - top nurbady we aýlanýan top bölegi.Sürüji elementini (top nurbady) we gollanma elementini (aýlaw topy) birleşdirip, top nurbat bölekleri çyzykly we aýlaw hereketlerini, şeýle hem dik hereketleri üpjün edip biler i ...
  Koprak oka
 • PRECISION BALL SCREW BAZAR: GLOBAL SANATÇYLYK tendensiýalary 2024

  PRECISION BALL SCREW BAZAR: GLOBAL SANATÇYLYK tendensiýalary 2024

  Top nurbatlary, möhüm mehaniki geçiriji element hökmünde aşaky akym bazary esasan senagat robotlaryny we turbageçiriji ssenarilerini we ş.m. öz içine alýar. Ahyrky bazar esasan awiasiýa, önümçilik, energiýa we jemagat hojalygyna gönükdirilendir.Global b ...
  Koprak oka
 • Gumanoid robotlar nurbat bazaryndaky ösüşi höweslendirýär

  Gumanoid robotlar nurbat bazaryndaky ösüşi höweslendirýär

  Häzirki wagtda gumanoid robot pudagy köpleriň ünsüni özüne çekdi.Esasan akylly awtoulaglara we gumanoid robotlara bolan täze talaplaryň netijesinde top nurbat pudagy 17,3 milliard ýuandan (2023) 74,7 milliard ýuana (2030) ýetdi....
  Koprak oka
 • Top nurbatlaryny we nurbatlary gurmak

  Top nurbatlaryny we nurbatlary gurmak

  Top nurbatlaryna nurbat goldawyny gurmak 1. Kesgitli tarapy gurmak Gurnalan oturgyjyň oturdylmagy, gulp hozy berkidiň, ony düzeltmek üçin padler we altyburçly rozetka nurbatlary bar.1) V görnüşli blok ulanyp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • CNC Maşynçylykda top ýazgylarynyň maksady

  CNC Maşynçylykda top ýazgylarynyň maksady

  Top nurbatlary CNC işläp bejermekde we işlemekde möhüm rol oýnaýar.Funksiýalaryna has gowy kömek etmek we ýeterlik ideg we ideg üpjün etmek üçin, olaryň rollaryny we jogapkärçiligini düşündirýäris.Coreadrosynda top nurbady hereket öwrülişigi ...
  Koprak oka
 • Top nurbatlaryny takyk lukmançylyk enjamlarynda ulanmak.

  Top nurbatlaryny takyk lukmançylyk enjamlarynda ulanmak.

  Häzirki zaman lukmançylyk pudagynda takyk lukmançylyk enjamlaryny ulanmak has takyk we täsirli lukmançylyk bejergisiniň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Olaryň arasynda top nurbaty, takyk hereketi dolandyrmak tehnologiýasy hökmünde giň ...
  Koprak oka
 • Öwürmek we togalanmak - Top nurbatlarynyň oňaýly taraplary

  Öwürmek we togalanmak - Top nurbatlarynyň oňaýly taraplary

  Top nurbady, aýlaw hereketini çyzykly herekete öwürmegiň ýokary netijelilik usulydyr.Muny nurbat şahasy bilen hozuň arasynda aýlanýan top mehanizmini ulanyp edip bilýär.Top nurbatynyň dürli görnüşleri bar, ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10