Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
Top

Top

+
Çyzykly hereket gollanmasy

Çyzykly hereket gollanmasy

+
HST çyzykly hereketlendiriji

HST çyzykly hereketlendiriji

+
KGX çyzykly hereketlendiriji

KGX çyzykly hereketlendiriji

+
Göni hereketlendiriji

Göni hereketlendiriji

+
Planeta rolikli nurbat

Planeta rolikli nurbat

+

Esasy pudaklar

3c elektronika, litiý batareýalary, gün energiýasy,
ýarymgeçirijiler, biotehnologiýa, lukmançylyk, awtoulaglar we beýleki pudaklar.

Industrieshli pudaklary görmek
biz hakda
file_9
öý hakda (2)
öý hakda
7

biz hakda

Şanhaý KGG Robots Co., Ltd. 2008-nji ýylda döredildi we biz Hytaýda çyzykly hereket komponentleriniň öňdebaryjy öndürijisi we paýlaýjysy.Esasanam nurbatlaryň we çyzykly hereketlendirijileriň kiçi göwrümi.“KGG” markamyz “Nou-hau”, “Ajaýyp hil” we “Gowy baha” diýmekdir we zawodymyz…

has köp

Iň soňky habarlar

 • 1122-10

  Ro-da ulanylýan umumy motorlar näme ...

  Senagat robotlaryny ulanmak Hytaýdakydan has meşhur, iň irki robotlar meşhur iş ýerlerini çalyşýar.Robotlar howply el işlerini we önümçilikde we gurluşykda agyr tehnikalary işlemek ýa-da howply c işlemek ýaly ýadaw işleri öz üstüne aldy ...
 • 3022-09

  Setir ýörelgesine giriş ...

  Floatasiýa, aýna erginini eredilen metalyň üstünde ýüzüp, tekiz aýna öndürmegiň usulydyr.Ulanylyşy reňkli ýa-da ýokdugyna baglylykda iki kategoriýa bölünýär.Açyk ýüzýän aýna - binagärlik, mebel, ...
 • 2722-09

  Top nurbatlary bilen Pl ...

  Top nurbatynyň gurluşy, planeta rolikli nurbata meňzeýär.Tapawut, planetar rolikli nurbatyň ýük geçiriji elementi, adaty çyzykly kontakt bolan ýüplükli rolik, top nurbatynyň ýük geçiriji elementi bolsa, ...
 • 2022-09

  Top nurbadyny Lift deňliginde ulanmak ...

  Top nurbady göteriji nurbat, hoz, polat top, deslapky basyş bölegi, sement köpçülikleýin maşyn tersine, tozan ýygnaýjydan ybarat, top gaz süzgüçli nurbadyň wezipesi aýlaw hereketini çyzykly herekete öwürmek, top nurbady göteriji her biri üçin sütün diýilýär; aýlawyň ýapylmagy, th ...
 • 2022-09

  Çyzykly hereketlendirijiniň üç çyzykly görnüşi ...

  Çyzykly hereketlendirijiniň esasy wezipesi aýlaw hereketini çyzykly herekete öwürmekdir.çyzykly hereketlendirijiler köp dürli programmalar üçin dürli stillerde we konfigurasiýalarda bar.Çyzykly hereketlendirijileriň birnäçe görnüşi bar.Biziň esasy peýdalarymyzyň biri ...