Welcome to the website of Shanghai KGG Robot Co., Ltd.
Top

Top

+
Çyzykly hereket gollanmasy

Çyzykly hereket gollanmasy

+
HST çyzykly hereketlendiriji

HST çyzykly hereketlendiriji

+
KGX çyzykly hereketlendiriji

KGX çyzykly hereketlendiriji

+
Göni hereketlendiriji

Göni hereketlendiriji

+
Planeta rolikli nurbat

Planeta rolikli nurbat

+

Esasy pudaklar

3c elektronika, litiý batareýalary, gün energiýasy,
ýarymgeçirijiler, biotehnologiýa, lukmançylyk, awtoulaglar we beýleki pudaklar.

Industrieshli pudaklary görmek
biz hakda
file_9
öý hakda (2)
öý hakda
7

biz hakda

Şanhaý KGG Robots Co., Ltd. 2008-nji ýylda döredildi we biz Hytaýda çyzykly hereket komponentleriniň öňdebaryjy öndürijisi we paýlaýjysy.Esasanam nurbatlaryň we çyzykly hereketlendirijileriň kiçi göwrümi.“KGG” markamyz “Nou-hau”, “Ajaýyp hil” we “Gowy baha” diýmekdir we zawodymyz…

has köp

Iň soňky habarlar

 • 1822-07

  MANUFACTURIN ÜÇIN ÇYKYJY AKTUATORLAR ...

  Çyzykly hereketlendirijiler dürli önümçilik goşundylarynyň köpüsinde robot we awtomatiki prosesleriň işlemegi üçin möhümdir.Bu hereketlendirijiler islendik göni çyzykly hereket üçin ulanylyp bilner, şol sanda: damperleri açmak we ýapmak, gapylary gulplamak we tormoz maşyn hereketi.Köp öndürijiler ...
 • 0422-07

  Awtoulag çyzykly hereketlendiriji öndürijiler

  Häzirki zaman ulaglarynda penjireleri, şemallary we süýşýän gapylary açmaga we ýapmaga mümkinçilik berýän köp dürli awtoulag çyzykly hereketlendirijiler bar.Bu mehaniki element, hereketlendirijiniň kadaly işlemegi üçin zerur bolan hereketlendirijini dolandyrmagyň we beýleki möhüm bölekleriň hem möhüm bölegidir.Almak üçin ...
 • 2122-06

  Çyzykly hereket robotlary kämilligi gowulaşdyryp biler ...

  Galyndylary gaýtadan işleýän pudaklar netijeliligi we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin tehnologiýa has köp göz aýlaýandyklary sebäpli, köpler geçirijiligi gowulandyrýan we gaýtadan işlemegiň hilini gowulandyrýan awtomatlaşdyryş ulgamlarynyň bir bölegi hökmünde hereket dolandyryşyna ýüz tutýarlar.Çylşyrymly awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň eýýäm hemme ýerde ulanylmagy bilen ...
 • 1122-06

  Top nurbat programmalary

  Top nurbaty näme?Top nurbady, aýlaw hereketini 98% netijelilik bilen çyzykly herekete öwürýän mehaniki enjamyň bir görnüşidir.Munuň üçin top nurbaty, aýlanýan top mehanizmini ulanýar, şar rulmanlary nurbat şahasy bilen hozuň arasyndaky sapakly şaha boýunça hereket edýär.Top nurbady ...
 • 0122-06

  Awtoulag hereketlendirijiler bazary ösýär ...

  Emergen Research-iň soňky hasabatyna görä, dünýä awtoulag hereketlendirijisi bazarynyň 2027-nji ýyla çenli 41,09 milliard dollara ýetmegine garaşylýar. Awtoulag söwdasynyň çäginde ýokarlanýan awtomatlaşdyryş we lukmançylyk kömegi ösen wariantlary we häsiýetleri bolan ulaglara bolan islegi artdyrýar.Gaty gove ...