Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
sahypa_banner

Habarlar

Top nurbatlary bilen planeta rolikli nurbatlaryň arasyndaky tapawut

tu (5)

Gurluşy atop nurbatya meňzeýärplaneta rolikli nurbat.Tapawut, a ýük ýük elementiplaneta rolikli nurbatadaty çyzykly kontakt bolan ýüplükli rolik, a-nyň ýük geçiriji elementitop nurbatyýüki goldamak üçin köp sanly aragatnaşyk nokadynyň esasy artykmaçlygy bilen nokat aragatnaşygy bolan top.Planeta rolikli nurbat, aýlaw hereketini çyzykly herekete öwürýän mehanizmdir.Nokuň we nurbatyň ortasyndaky togalanýan element ýüplükli rolikdir we köp sanly aragatnaşyk liniýalary planetanyň rolik nurbatynyň gaty ýokary göterijilik ukybyna eýe bolýar.

tu (2)
tu (4)

Planeta rolikli nurbatlar we takyk top nurbaty

Onda planetar rolikli nurbat bilen top nurbatynyň arasynda nähili tapawutlar bar?

1. Tizlik we tizlenme

Planeta rolikli nurbatlarhas ýokary aýlaw tizligini we has ýokary tizlenmäni üpjün edip biler.CHR we CHRC seriýaly planeta rolikli nurbat dizaýn mehanizminiň aýlanmaýan rulon görnüşi bar, top nurbat mehanizminiň aýlanýan görnüşi bar, bu planeta rolik nurbatynyň top nurbatyndan iki esse çalt aýlanmagyna mümkinçilik döreder we tizlenme 3g ýeter.

tu (1)

2 idance Gollanma we meýdança

Planeta rolikli nurbadyň gurşuny, nurbat bilen öndürileninden has kiçi bolup biler.Planeta rolikli nurbatyň gurşuny çukuryň funksiýasy bolansoň, gurşun 0,5 mm-den az ýa-da kiçi bolup biler.Planeta rolikli nurbatyň gurşuny bitewi ýa-da fraksiýa san hökmünde hasaplamak üçin döredilip bilner we proporsional azaldylýan dişli talap edilmez.Gurşunyň üýtgemegi nurbat miline we hozuna geometrik üýtgeşiklik getirmeýär.Munuň tersine, top nurbadynyň gurşuny topyň diametri bilen çäklendirilýär, şonuň üçin gurşun standart bolar.

3 Cap Potensialyň ömri

Planetiki rolikli nurbatyň top nurbatyna garşy artykmaçlygy, top nurbatyna garanyňda has dinamiki we statiki ýük bahalaryny üpjün edip biler.Topyň ýerine ýüplükli rolik, köp sanly aragatnaşyk liniýalary arkaly ýüküň çalt çykmagyna mümkinçilik döreder we şeýlelik bilen has ýokary täsir garşylygyny üpjün eder.

Planeta rolikli nurbatlar we top nurbatlary Gertsiň kanunyna tabyn.Gertsiň basyş kanunyndan, planetanyň rolikli nurbatynyň top nurbatynyň statiki ýükünden 3 esse we top nurbatynyň ömründen 15 esse çydap biljekdigi barada netije çykaryp bileris.

tu (3)

Has giňişleýin önüm maglumatlary üçin bize e-poçta iberiňamanda@KGG-robot.comýa-da bize jaň ediň: +86 152 2157 8410.


Iş wagty: 27-2022-nji sentýabr